marți, 5 decembrie 2017

Memoriu

BIROUL  PERMANENT  ŞI  COMITETUL  FILIALEI  DOLJ ,,MIHAI  VITEAZUL"  A  ÎNAINTAT  CĂTRE  CAMERA  DEPUTAŢILOR  UN  MEMORIU  PENTRU  REEXAMINAREA  ART. 7  DIN  OUG.  59/2017,

GRUPULUI  PARLAMENTAR  DOLJ  AL  PSD  DIN  CAMERA  DEPUTATILOR

               Avem onoarea să vă aducem la cunoştiinţă  faptul  că  OUG 59/2017 privind modificarea şi completarea  unor  acte normative din domeniul pensiilor de serviciu - care se află în procedură de legiferare în Parlament - aduce grave prejudicii  sistemului naţional de apărare decuplând rezerva Forţelor Armate de forţele active prin eliminarea procedurii de actualizare a soldelor de rezervist militar (pensia militară de stat) de evoluţia soldelor militarilor activi.
                Aceasta este cea de-a doua tentativă - după încercarea eşuată cu art.40 din Legea cadru  nr.153/2017 privind salarizarea personalului  plătit din fonduri publice -  de a lovi în unitatea de corp a Forţelor Armate şi a discrimina pe rezerviştii militari  în raport  cu regimul general de evoluţie al pensiilor publice.
                Nu mai invocam argumentele juridice  deja cunoscute,  subliniate de Consiliul Legislativ,  privind neconstituţionalitatea unor  astfel de prevederi discriminatorii dar readucem în atenţia d-voastra  că  însuşi Preşedintele Camerei Deputaţilor  a  solicitat eliminarea articolului privind îngheţarea  pensiilor  militare  de stat din corpul Legii  nr.153/2017.
              De asemenea,  subliniem faptul că  OUG 59/2017, împreună cu OUG 57/2015 şi Legea nr. 153/2017 – care au provocat pierderi  în Sistemul de Apărare,  Ordine Publică şi Siguranţă Naţională mai ceva ca un razboi convenţional –  se constituie în  trei acţiuni guvernamentale prin care  se  încearcă golirea de conţinut juridic  a  Legii nr.223/2015 privind  pensiile  militare de stat,  lege organică votată  cu  majoritate  covârşitoare  de Parlamentul Romaniei.
             În consecinţă, în numele Forumului Structurilor Asociative ale Militarilor din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din Romania şi a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” vă adresăm solicitarea de a cere retrimiterea  OUG 59/2017 la Comisia de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din Camera Deputaţilor   ÎN  VEDEREA REEXAMINĂRII ART.7  din conţinutul  acesteia  şi  punerii sale în acord cu prevederile constituţionale  şi deciziile relevante ale  Curţii  Constituţionale a României.
               Precizăm că în conformitate cu Legea nr. 223/2015, aşa cum recunoaşte şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, începând cu ianuarie 2016, singura  structură guvernamentală  competentă  să  iniţieze măsuri  în  domeniul  pensiilor  militare  este Ministerul Apărarii Naţionale în calitatea sa de coordonator al Sistemului de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională.
              Cu  convingerea  că  Grupul  parlamentar  PSD Dolj, al cărui membru sunteţi, va sprijini solicitarea  noastră,  vă  rog  să  primiţi, asigurarea înaltei noastre consideraţii.
 Semnează, după cum urmează:
Preşedintele ANVR, General(r) Marin Badea DRAGNEA
Preşedintele ANCMRR „Al. Ioan Cuza”, General locotenent Neculai BĂHNĂREANU
Preşedintele Federaţiei Militarilor din România, General de brigadă(r) Nicolae GROPAN
Preşedintele ANCMRR-MAI, General(r) Ioan HURDUBAIE
Preşedintele ACMRR-SRI, Colone(r) Filip TEODORESCU
Preşedintele ACMRR-SIE, General de brigadă(r) Petru NEGHIU
Preşedintele ACMRR-SPP, General de brigadă Vasile ROTARU
Preşedintele ACMRR-STS, General maior(r) ing. Eugeniu MUŞAT
Preşedintele ROMIL, Colonel(r) Marian TUDOR
Preşedintele AMVVD, Plutoner adjutat şef(r) Marius APOSTOL
Preşedintele  ADMRR, General de brigadă(r) Dan NICULESCU
Preşedintele ACMRRTIRE, General maior(r) ing. Ionel DUMITRESCU
Preşedintele AOGRR „Constantin HârjeuColonel(r) Marian GARGAZ
Preşedintele ACMCHMRR „Costin D. Neniţescu”, General maior(r) Cristian GHIORGHIU

Şi-au dat acordul:
Clubul Amiralilor Constanţa                                         Liga Navală
Liga Ofiţerilor de Marină                                      Liga Maiştrilor Militari de Marină
Liga Aeriană Română                                           Asociaţia Aviatorilor Militari
Asociaţia Cercetaşilor Militari                            Asociaţia „Zarand” a Cadrelor Militare în   
în Rezervă şi Retragere                                       Rezervă şi Retragere Vânători de Munte
Asociaţia Cadrelor Militare Femei în Rezervă
 şi Retragere „ Sublocotenent Ecaterina Teodoroiu”

                                                                                                                                                                                                                                                                        
         
ÎN  SPERANŢA  UNUI  AVIZ  FAVORABIL,  VĂ  MULŢUMEŞTE,

          ASOCIAŢIA  CADRELOR  MILITARE  ÎN  REZERVĂ  ŞI  RETRAGERE  FILIALA  DOLJ  ,,MIHAI  VITEAZUL”

                  Preşedinte                                                                        20.11.2017
             c-dor (r)
                          COCOCEANU  OCTAVIANLa întocmirea  memoriului  s-au  avut  în  vedere  datele  privind  situaţia  pensiilor  militare  din  MAPN, MAI şi MJ .actuale:

(…) vă comunicăm faptul că, la nivelul Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, se află în plată un număr de 76 de pensii cu o valoare netă ce depăşește 15.000 de lei. Dintre aceştia, 43 sunt magistraţi militari, 32 sunt cadre militare şi 1 persoană a făcut parte din personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă.”
”MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE:
Beneficiarii celor 131 de pensii a căror valoare depășește suma de 15.000 de lei au ocupat funcții de execuție, de conducere, de înalți funcționari publici și de demnitate publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, instituțiilor subordonate și în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, după cum urmează:
-funcții de conducere -67,17%;
-funcții de execuție – 12,21%;
-funcții de demnitate publică – 10,70%;
-înalți funcționari publici – 9,16
-funcții în cadrul ANP – 0,76%.”
De la magistrați domnul avocat a primit răspuns că un număr de 1384, au pensii peste 15000 lei, 458 de la aviația civilă și doi  2 de la CCR.
Acuma privind cifrele, ce constatăm ?
Constatăm că de exemplu la militari, din cele 76 de pensii deșănțate,  doar 32 aparțin militarilor, deci sunt acordate în baza legii 223 a pensiilor militare, căci 43 sunt ale magistraților, deci trebuiesc adunate la cele 1384 acordate în baza legii 303/2004, iar una personalului navigant deci pensionat în baza legii 85/2015.
Așadar numărul pensionarilor militari cu pensie mai mare de 15000 lei, considerată deșănțată de unii  sau nesimțită de alții,  este de 32. TREIZECI ȘI DOI DIN  DE PENSIONARI AI MApN din 75.458. Asta înseamnă un număr procent de 0,04%.
La interne, avem 76 pensii deșănțate  din 69 580, adică 0,10%, iar la magistrați 1412 din 3227, ceea ce înseamnă 43,75%.
Pensia medie a militarilor este de 3.200 de lei, iar a magistraților – de 6.400 de lei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu