miercuri, 23 octombrie 2013

Scurt Istoric


Scurt istoric

În urma evenimentelor din Decembrie 1989, perioada următoare debutează cu o serie de schimbări în ceea ce priveşte asigurarea drepturilor democratice, inclusiv a drepturilor de asociere, exprimare în mod liber, constituirea în asociaţii sau alte forme de organizare, să stabilească diverse contacte şi legături.
Încercările de marginalizare a cadrelor militare în rezervă şi retragere, având drept exemplu înfiinţarea în Bucureşti în Mai 1990, a Ligii Naţionale a ofiţerilor în rezervă şi retragere, se constituie  la Craiova comitetul provizoriu al Filialei Dolj.
Astfel, în prezenţa delegatului Colegiului Director al Ligii Naţionale, domnul general maior (r) inginer Dumitru Nicolae, a invitaţilor locali general maior Ilie Marin - comandantul Armatei a 3 a şi comandant al Garnizoanei Craiova şi colonelul Ion Militaru, comandant al Comandamentului Militar Dolj au fost propuşi şi aleşi următorii ofiţeri în rezervă: coloneii în rezervă Constantin Florescu – preşedinte, Constantin Colţan – vicepreşedinte, Grigore Roşulescu – secretar, Marin Todescu, Petre Voicu, Marin Rotaru, Ilie Şerbănescu, Gheorghe Albu, Traian Tuţă şi Gheorghe Nechita.
Urmarea activităţii desfăşurate de Comitetul Provizoriu într-o perioadă relativ scurtă, au fost convinşi să se înscrie un număr de 94 ofiţeri în rezervă şi retragere. Astfel au fost create condiţiile pentru constituirea unei structuri asociative.
Evenimentul a avut loc în ziua de 29 Martie 1991 cu prilejul desfăşurării Conferinţei de constituire a Filialei Dolj a Uniunii Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere.
              După prezentarea informării privind scopul înfiinţării Filialei, apoi a metodologiei ce trebuie urmată în vederea constituirii asociaţiei, precum şi proiectul de statut al Ligii, s-a trecut la alegerea organului conducător – Comitetul. Au fost propuşi şi aleşi următorii 23 membrii:
- Coloneii (r) Marin Rotaru, Ilie Şerbănescu, Petre Voicu, Toma Morăreţ, Gheorghe Nechita, Sergiu Picioruş, Gheorghe Grecu, Constantin Colţan, Marin Todescu, Ion Ularu, Florea Moraru, Ioan Marinescu, Ion Ionescu, Constantin Croitoru, Ion Angelescu, Grigore Roşulescu, Dumitru Panait, Dumitru Popovici, Vasile Isăilă, Dumitru Iordache, Lt.col. (r) Dumitru Tismănaru, Gheorghe Scutaru, precum şi delegaţii pentru Conferinţa Naţională a Ligii: coloneii(r) Marin Todescu, Ilie Şerbănescu.
               Întrunindu-se în prima şedinţă de lucru Comitetul a ales preşedintele Filialei – col.(r) Marin Todescu, vicepreşedinţii col.(r) Marin Rotaru şi col.(r) Constantin Colţan.
               În timpul celor şase legislaturi structura Filialei Judeţene Dolj a cadrelor militare în rezervă şi în retragere a suferit o serie de transformări, să le urmărim:
               - de la înfiinţare şi până la 31 Mai 1991 a funcţionat ca Filială a Ligii Naţionale a Ofiţerilor în Rezervă şi Retragere. De la această dată funcţionează ca Filială a Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere.
               - la 20 Mai 1997 în şedinţa de Comitet s-a propus şi aprobat ca Filialei să i se atribuie şi numele onorific „Mihai Viteazul”, nume legalizat la Judecătoria Craiova prin Sentinţa Civilă nr. 33 din 25.08.1997 şi dispusă înscrierea în registrul special al Instanţei ca persoană juridică a Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere Filiala „Mihai Viteazul” Dolj cu sediul în strada Simion Bărnuţiu nr. 5 Craiova.
               - în scopul creşterii continue a numărului de membri în atenţia organului conducător a stat atragerea în rândul acestora, în mod deosebit a cadrelor militare din garnizoană, trecute în rezervă în ultimii ani, fapt reliefat prin aceea că la sfârşitul anului 1991 Filiala număra 171 de membri, numărul acestora crescând an de an potrivit evidenţei, ajungând în prezent la 1024 de membri ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, membri de familie ai cadrelor militare.
               În cele şase legislaturi au fost aleşi următorii preşedinţi ai Filialei Judeţene „Mihai Viteazul” Dolj după cum urmează:
               - 1991-1994 şi 1994-1997 col.(r) Marin Todescu
               - 1997-2001 şi 2001-2005 col.(r) Marin Rotaru
               - 2005-2009 şi 2009-2013 gl.bg.(r) Ing. Gheorghe Grecu
               Ca rezultat al creşterii prestigiului Uniunii Naţionale în rândul societăţii civile, prin Hotărârea de Guvern nr. 20 din 2004, se recunoaşte U.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică şi drept urmare, conform Legii 26/2006 se bucură de unele drepturi preferenţiale de la bugetul statului şi bugetele locale în cazul Filialelor teritoriale.
               Închidem acest scurt istoric al Filialei „Mihai Viteazul” Dolj cu rezultatul alegerilor celei de-a şaptea Legislaturi din data de 28.08.2013, după cum urmează:
-      preşedintele filialei - comandor(r) Cococeanu Octavian, prim-vicepreşedinte col.(r) Dolea Dumitru, vicepreşedinţi col.(r) Băluţă Dumitru, cpt.cdr.(r) Popeangă Dumitru, secretar executiv col(r) Tudorache Dumitru, membrii comitet: cdr(r) Staicu Nicolae, cdr(r) Crăciunescu Ion, col(rtr) Picioruş Sergiu, gl.bg.ing(rtr) Grecu Gheorghe, col(rtr) Miligan Zenobie, col.(r) Dumitra Teodor, col.(rtr) Ştefănoiu Florin, col.(rtr) Păsărin Grigore,col.(r) Pârvu Petre, col.(rtr) Trancă Ion, col.(rtr) Iliescu Ion, col.(rtr) Ionescu Stelian, col.(r) Spătaru Marin, lt.col.(r) Gheorghe Stelea, mr.(r) Tureţchi Adrian, mr.(r) Negomireanu Stelian, mr.(r) Iordache Paul, mr.(r) Tiţa Jenică, slt.(r) Tudosie Gheorghe, slt.(r) Munteanu Jean, slt.(r) Dinului Gheorghe, m.m.pr.(r) Corbu Cristian, plt.adj.(r) Barbu Jane, m.m.(r) Ştefan Ilie, m.m.(r) Rădoi Gheorghe, plt.(r) Duţă Constantin, membri supleanţi col.(rtr) Vlădescu Napoleon, col.(rtr) Tudor Ştefan, mr.(r) Fugaciu Dumitru, slt.(rtr) Căldăraru Ilie.
               

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu