marți, 3 decembrie 2013

Activitatile lunii Noiembrie 2013

Sinteza activităţilor Filialei „Mihai Viteazul” Dolj a ANCMRR.
- noiembrie 2013 –

Şi în această lună Biroul Permanent al Filialei şi-a propus să acţioneze cu fermitate pentru îndeplinirea prevederilor statutare, a hotărârilor organelor de conducere superioare precum şi ale celor proprii.
* Din punct de vedere organizatoric, de pildă, a urmărit atragerea de noi membri – acesta fiind de altfel un obiectiv cu caracter permanent -, dar şi activarea celor care din diverse motive sunt restanţieri la plata cotizaţiei. Totodată s-a mai făcut un pas înainte privind îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ale organului de conducere, fapt ce s-a oglindit pozitiv în întocmirea cu acurateţe a documentelor cât şi în informare operativă a membrilor cotizanţi cu probleme de interes general.
* Mai menţionăm că la loc de frunte, în preocupările cu prioritate ale B.P. s-au situat şi activităţi informativ-educative, de cultivare a trecutului glorios – naţional şi militar – al poporului român.
Astfel, ţinând pasul şi cu manifestările desfăşurate în comunitatea craioveană, B.P. a organizat pe data de 12 noiembrie un interesant simpozion tematic chiar în clubul filialei: Nouăzeci şi şapte de ani de la Şarja de la Robăneşti şi Trei ani de la moartea lui Adrian Păunescu. Vă prezentăm rezumativ, derularea acestei dezbateri evocatoare de fapte istoric-literare ce s-au consumat chiar pe arealul doljean.
Domnul colonel (r) Dumitru Băluţă, vice-preşedintele filialei, iubitor al istoriei contemporane şi pasionat al episoadelor istorice de un dramatism cutremurător, ne-a prezentat – Şarja de la Robăneşti istorisindu-ne următoarele: „Data de 10 noiembrie 1916 a rămas înscrisă cu litere de aur în istoria poporului român, exemplu nemuritor de eroism şi jertfă întru pilda celor de astăzi şi celor de mâine. Şarja de la Robăneşti, din vecinătatea medievalului oraş craiovean a fost un act de mare curaj şi responsabil din partea bravilor cavalerişti români împotriva mitraliorilor adverşi, şi nu un act sinucigaş cum în mod eronat au încercat unii să susţină. Bravii eroi de la Robăneşti au murit şi ei pentru Romania aşa cum au murit mii de camarazi de-ai lor pentru ca această ţară să existe în istorie. Pentru ca munţii, râurile, câmpiile cu bogăţiile şi frumuseţile naturii să fie ale noastre. Şi pentru ca identitatea noastră naţională să fie păstrată şi afirmată.”
În continuare, prin expunerile lor, domnul colonel (r) Sever Craioveanu şi adjutantul (r) Jean Barbu, evocând cu patos memoria celui ce a fost şi este Bardul de Bârca de Dolj, cei prezenţi au fost informaţi cu aspecte interesante şi chiar inedite din viaţa marelui poet oltean. De pildă, din relatarea domnului colonel (r) Sever Craioveanu aflăm că „Omul Păunescu a fost şi mai este un talent poetic cu totul ieşit din comun... Un mare cunoscător al limbii române până în fibrele ei cele mai intime şi mai expresive... În încheiere, vorbitorul conchide: nepotul ţăranilor de Bârca Doljului a înţeles problema ţărănească, în actualitatea ei imediată, mai acut de cat mulţi dintre contemporanii noştri şi citează versurile din poezia Întoarcerea pâinii risipitoare: << Aceste pâini ce nu ne mai ajung, / Aceste pâini cu forme lungi şi stranii / Ne ţin în ele trudele şi anii / Şi-o frământare dintr-un plânset lung... >>
Şi domnul adjutant Jean Barbu, mare admirator al Bardului de la Bârca ne ţine câteva minute conectaţi în lumea zbuciumată şi plină de pasiuni din opera marelui poet oltean. Cuvintele lui de suflet, pline de simţiri sincere şi de iubire curată atrag atenţia celor prezenţi. „Menirea noastră în această structură camaraderească ce se cheamă Filiala „Mihai Viteazul” prezenţa noastră şi a membrilor familiilor noastre în aceste spaţii ale sediului este să ne simţim bine laolaltă, să nu fim pradă marginalizării şi ignorării societăţii în care trăim astăzi. Fie că vorbim despre Adrian Păunescu, Eminescu sau Coşbuc, venind aici suntem atraşi de dorul nepotolit al familiei cazone – ARMATA – care de-a lungul multor decenii ne-a format şi ne-a realizat ca oameni. Venim aici dintr-o chemare interioară, firească la vârsta senectuţii, să ne bucurăm cu sinceritate unii de alţii, să ne încurajăm în momentele grele ale vieţii aşa cum ne cere sfântul sentiment al camaraderiei. Şi domnul colonel (r) Zenobiu Păunescu, misticul filialei noastre îşi aduce cu deosebită însufleţire aportul la susţinerea acestei dezbateri colegiale, subiectul ce-l prezintă intitulându-se: „Mama, Patria, Patriotism şi Pacea”.
Consemnăm totodată faptul că Simpozionul a fost precedat de Informarea domnului comandor Octavian Cococeanu, Preşedintele filialei, privind desfăşurarea lucrărilor Conferinţei Naţionale a Asociaţiei „Al. I. Cuza” ce a avut loc 6 – 7 noiembrie 2013 cu ordinea de zi, printre altele Alegerea noilor organe conducătoare centrale pentru o noua legislatură.
* Tot in această lună pe 19, preşedintele filialei, intuind dorinţa membrilor comitetului de a-şi lărgi orizontul cunoaşterii în domeniul ineditului din urbea craioveană, ajutat şi de maistrul-principal (r) Cristian Corbu, a organizat o interesantă vizită la moderna fabrică de termopane – CASA NOASTRĂ E.S.A. PIELEŞTI. Remarcăm disponibilitatea conducerii acestei întreprinderi de a ne însoţii pe tot parcursul vizitei, amabilitate domnului inginer Constantin Enuica, ale cărui prezentări atât de lămuritoare privind procesul de producţie, în procent de peste 60% automatizat satisfac generos curiozităţile – însoţite de un potop de întrebări – ale oaspeţilor. „Avem contracte ferme cu firme germane, belgiene, italiene care ne asigură materia primă în timp ce comenzile venite din ţară cât şi din străinătate le onorăm cu promptitudine. Suntem pe primele locuri din ţară”, ne precizează eruditul ghid.
Construită în vecinătatea Craiovei şi a localităţii Pieleşti, pe mai bine de zece hectare, altădată năpădite de bălării, fabrica de termopane şi geamuri CASA NOASTRĂ a devenit în scurt timp un ELDORADO  de bunăstare pentru cei 808 de tineri, în majoritate aparţinând aşezărilor din judeţul Dolj.” Suntem foarte mulţumiţi atât pentru banii ce-i câştigăm cât şi pentru siguranţa locurilor noastre de muncă”, sunt de părere, mândri de meseria lor domnii Pantelie Tănase, Marian Dincă, Cristian Mititelu. Vizita, conchidem noi are darul să aducă bucurie şi în inimile familiilor cadrelor militare în rezervă şi în retragere craiovene oferindu-li-se posibilitatea să-şi echipeze locuinţele cu termopane de calitate superioară, procurate direct de pe instalaţiilor de lucru ale fabricii CASA NOASTĂ E.S.A. PIELEŞI.
* Data de 26 ale lunii strânge B.P. în şedinţa sa de lucru lunară în care este analizat modul de îndeplinire al obiectivelor curente precum şi stabilirea activităţilor ce urmează a fi realizate în luna următoare – decembrie 2013.
* Încheierea activităţii B.P. din această lună coincide cu invitare membrilor Filialei „Mihai Viteazul” Dolj de a aduce omagiul cuvenit, celor ce, în urmă cu 95 de ani, prin actul istoric înfăptuit au pus bazele înfăptuirii României Mari. În acest sens, Filiala Cultul Eroilor „Fraţii Buzeşti” şi Filiala „Mihai Viteazul a ANCMRR în colaborare cu Mitropolia Ortodoxă a Olteniei organizează în sala de subsol a Bisericii cu hramul - Înălţarea Domnului – un emoţionant spectacol închinat Marii Uniri. Rânduiţi cu aleasă tandreţe de moderatoarea Gabriela Rusu-Păsărin, Conf. univ. dr., Radio Oltenia Craiova, rând pe rând corul Institutului Teologic Ortodox, corul elevilor Liceului „Mihai Viteazul”, personalităţi prestigioase craiovene, între care, comandorul (r) Mihai Sandache, col. (r) Grigore Păsărin, în prezenţa a numeroase cadre militare în rezervă şi în retragere, cadre active din garnizoană, aduc, cu pioşenie mesaje de sfântă veneraţie înfăptuitorilor României Mari din urmă cu aproape un secol.
* În ziua următoare, Ziua Naţională a României, acolo unde comunitatea Craioveană trăieşte grandioasa manifestare militar-religioasă a momentului istoric, şi cadrele militare în rezervă şi în retragere, prezente aici, îşi aduc prinosul lor înfăptuitorilor seculari ai unirii neamului românesc. Aşează în prosternare, la monumentul primului domnitor al României Al. I. Cuza, florile recunoştinţei, simbolul perpetuării bunilor şi străbunilor pe pământul dintre Dunăre şi Carpaţi. Admiră cu încredere şi mândrie, parada militară a urmaşilor lor de pe modernele mijloace de luptă cu ajutorul cărora au cules laurii multor victorii de pe teatrele de acţiune ale Planetei, făurindu-şi un binemeritat renume pe firmamentul PARTENERIATUI MILITAR.
Cu aceste rânduri se încheie activitatea în această ultimă luna a sezonului autumnal, iar membrii B.P. invită insistent pe toţi componenţii organului de conducere, şi nu numai, dornici de iniţiative transformatoare în activităţi cât mai atractive pentru membrii FILIALEI şi familiilor acestora să se alăture efortului general ce vizează bunul mers al structurii noastre asociative „Mihai Viteazul” Dolj a ANCMRR.


Col. (r) Sergiu Picioruş,
purtătorul de cuvânt al filialei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu